Phòng khám BS Thanh – Hoàng, Long Thành Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36/1D, Đường An Dương Vương, Ấp Long Mỹ, Xã Long Thạnh Bắc, Thị Trấn Hòa Thành, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3843 027
Trang web
Vị trí chính xác 112.920.093, 1.061.347.576


Địa chỉ Phòng khám BS Thanh - Hoàng ở đâu?

36/1D, Đường An Dương Vương, Ấp Long Mỹ, Xã Long Thạnh Bắc, Thị Trấn Hòa Thành, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám đa khoa Sài Gòn Kiến Tường, Mộc Hóa