Phòng Khám BS Nguyễn Thành Phước, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31/3B Hùng Vương, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3840 426
Trang web
Vị trí chính xác 112.934.433, 106.128.974


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Phúc An Khang, p