Phòng Khám BS Nguyễn Đắc Thắng, Khánh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2PXR+7JV, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 856 20 81
Trang web
Vị trí chính xác 110.482.292, 1.067.415.446


Xem thêm:  Bệnh viện Da liễu tỉnh Đồng Nai, Khu Phố 3