Phòng Khám Bác Sĩ Nguyễn Kim Thanh, khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 115A, khu phố 1, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3510 483
Trang web
Vị trí chính xác 11.088.781.599.999.900, 10.626.692.279.999.900


Xem thêm:  Bệnh viện y dược cổ truyền Tây Ninh, Hiệp Thạnh