Phòng Gym Hữu Hải, Bắc Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 710 ĐT767, Bắc Sơn, Trảng Bom, Bắc Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 091 832 39 66
Trang web
Vị trí chính xác 109.648.389, 1.069.496.449


Địa chỉ Phòng Gym Hữu Hải ở đâu?

710 ĐT767, Bắc Sơn, Trảng Bom, Bắc Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Gym Hữu Hải như thế nào?

Chủ Nhật:[04:15-10:00], Thứ Hai:[04:15-10:00], Thứ Ba:[04:15-10:00], Thứ Tư:[04:15-10:00], Thứ Năm:[04:15-10:00], Thứ Sáu:[04:15-10:00], Thứ Bảy:[04:15-10:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PHÁT GYM Fitness & Yoga, Hoà Thanh