Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 101 Nguyễn Chí Thanh, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3874 214
Trang web
Vị trí chính xác 11.544.044.699.999.900, 1.060.125.302


Địa chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên ở đâu?

101 Nguyễn Chí Thanh, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Mầm Non Quốc Tế Saigon Academy Nguyễn Thái Bình, Phường 12