Phòng game PES Derby PS5, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 658/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 129 98 32
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.871.302, 1.066.645.111


Địa chỉ Phòng game PES Derby PS5 ở đâu?

658/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng game PES Derby PS5 như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-23:30], Thứ Hai:[08:30-23:30], Thứ Ba:[08:30-23:30], Thứ Tư:[08:30-23:30], Thứ Năm:[08:30-23:30], Thứ Sáu:[08:30-23:30], Thứ Bảy:[08:30-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PS4 Quận Tân Phú, Phú Thạnh