Phòng Công Chứng Số 6, P.6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47A Nguyễn Văn Đậu, P.6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6297 6822
Trang web congchung6.gov.vn
Vị trí chính xác 10.807.166.599.999.900, 1.066.871.733


Địa chỉ Phòng Công Chứng Số 6 ở đâu?

47A Nguyễn Văn Đậu, P.6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Công Chứng Số 6 như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn phòng Công chứng Tân Thuận, Tân Phú