Phòng Chụp X Quang, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 588 Đường 30 tháng 4, Khu phố 1, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3824 838
Trang web
Vị trí chính xác 113.271.971, 10.610.357.069.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  La Fiesta, Phường Bến Thành