Phở Pasteur, Phú Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 232 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3855 588
Trang web
Vị trí chính xác 109.902.295, 10.665.094.529.999.900


Địa chỉ Phở Pasteur ở đâu?

232 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Pasteur như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Hủ Tiếu Nam Vang Nhất Quán, Phường 7