Phổ Đình Trần Quốc Thảo – Uraetei Yakiniku – 浦江亭, Võ Thị Sáu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 125A Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 633302
Trang web uraetei-yakiniku.com.vn
Vị trí chính xác 107.839.133, 1.066.850.865


Địa chỉ Phổ Đình Trần Quốc Thảo - Uraetei Yakiniku - 浦江亭 ở đâu?

125A Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phổ Đình Trần Quốc Thảo - Uraetei Yakiniku - 浦江亭 như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  YEN Sushi & Sakee Pub, Phường 6