Phở khô Bé Tư – P. Yên Đỗ

Địa chỉ: 05 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Số điện thoại: 0269 3883 126

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 139.805.806,1.079.965.192 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phở khô Bé Tư ở đâu?

Trả lời: 05 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phở khô Bé Tư là bao nhiêu?

Trả lời: 0269 3883 126

Hỏi: Phở khô Bé Tư mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hỏi: Website của Phở khô Bé Tư là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  LẨU DÊ BÌNH MINH - Phường 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.