Phim Trường Hera, Bửu Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 707 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0357 866 366
Trang web phimtruonghera.com
Vị trí chính xác 109.658.786, 10.679.000.149.999.900


Địa chỉ Phim Trường Hera ở đâu?

707 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Phim Trường Hera như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Studio Cherry 3, Phường 7