Phim trường “Chuyện của Pao” – Sủng Là

Địa chỉ: Lũng Cẩm, Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 232.256.924,1.052.036.701 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phim trường “Chuyện của Pao” ở đâu?

Trả lời: Lũng Cẩm, Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phim trường “Chuyện của Pao” là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Phim trường “Chuyện của Pao” mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Phim trường “Chuyện của Pao” là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Làng sinh thái La Beaute - Lộc Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.