Phát Hưng Land – Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Quảng Ngãi – Nghĩa Chánh Bắc

Địa chỉ: Đ. Trần Văn Trà, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi, 53000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 855 67 76

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 151.412.596,1.088.064.667 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phát Hưng Land – Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Quảng Ngãi ở đâu?

Trả lời: Đ. Trần Văn Trà, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi, 53000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phát Hưng Land – Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Trả lời: 091 855 67 76

Hỏi: Phát Hưng Land – Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Quảng Ngãi mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Phát Hưng Land – Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Quảng Ngãi là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Sàn Kinh doanh Hoàng Quân - KCN Bình Minh - Mỹ Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.