Petrolimex – Cửa hàng 28, Long Chí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 256 Tôn Đức Thắng, Long Chí, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 623
Trang web
Vị trí chính xác 11.271.738, 1.061.305.316


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cây Xăng Trịnh Duy Hải, Đồng Tiến