PAX SKY – Phường Phạm Ngũ Lão

Địa chỉ: 144 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70010, Việt Nam

Số điện thoại: 091 107 22 99

Trang web: paxsky.business.site

Bản đồ chỉ đường: 10.769.357.999.999.900,106.691.656 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ PAX SKY ở đâu?

Trả lời: 144 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70010, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của PAX SKY là bao nhiêu?

Trả lời: 091 107 22 99

Hỏi: PAX SKY mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của PAX SKY là gì?

Trả lời: paxsky.business.site

Xem thêm:  Trường An Land - P. Điện Biên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.