Paris Garden Coffee – Châu Toàn, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Hẻm số 96 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 713 13 13
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.052.748, 1.061.274.251


Địa chỉ Paris Garden Coffee - Châu Toàn ở đâu?

8 Hẻm số 96 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Paris Garden Coffee - Châu Toàn như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Koi Coffee, Phước Đông