Paris Baguette Cao Thắng, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 Đ. Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3830 8120
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.681.808, 10.668.404.389.999.900


Địa chỉ Paris Baguette Cao Thắng ở đâu?

01 Đ. Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Paris Baguette Cao Thắng như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Container, Bầu Đồn