Paradise Cave Restaurant – Sơn Trạch

Địa chỉ: Km 16 Đường Hồ Chí Minh Nhánh Tây,, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0232 3506 767

Trang web: dongthienduong.com

Bản đồ chỉ đường: 175.300.209,1.062.279.271 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Paradise Cave Restaurant ở đâu?

Trả lời: Km 16 Đường Hồ Chí Minh Nhánh Tây,, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Paradise Cave Restaurant là bao nhiêu?

Trả lời: 0232 3506 767

Hỏi: Paradise Cave Restaurant mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-16:00], Chủ Nhật:[07:00-16:00], Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00], Thứ Sáu:[07:00-16:00]

Hỏi: Website của Paradise Cave Restaurant là gì?

Trả lời: dongthienduong.com

Xem thêm:  Dũng Phố Núi - Hoa Lư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.