Papas’ Chicken, Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ F232 Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 2221 114
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.473.211, 1.068.286.347


Địa chỉ Papas' Chicken ở đâu?

F232 Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Papas' Chicken như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-23:00], Chủ Nhật:[10:30-23:00], Thứ Hai:[10:30-23:00], Thứ Ba:[10:30-23:00], Thứ Tư:[10:30-23:00], Thứ Năm:[10:30-23:00], Thứ Sáu:[10:30-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  DOOKKI AEON BÌNH DƯƠNG, Thuận Giao