OPPO SERVICE CENTER TÂY NINH, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 448, 30/4, Dương Minh Châu, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3770 000
Trang web oppomobile.vn
Vị trí chính xác 113.208.522, 10.610.063.609.999.900


Địa chỉ OPPO SERVICE CENTER TÂY NINH ở đâu?

Số 448, 30/4, Dương Minh Châu, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của OPPO SERVICE CENTER TÂY NINH như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm bảo hành Samsung - P. Phan Thiết