Onsen Villas Resort – Kỳ Sơn

Địa chỉ: Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0868 551 808

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 20.922.158,105.435.651 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Onsen Villas Resort ở đâu?

Trả lời: Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Onsen Villas Resort là bao nhiêu?

Trả lời: 0868 551 808

Hỏi: Onsen Villas Resort mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Onsen Villas Resort là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Sunset Sanato Resort & Villas - Dương Tơ