Ốc Đêm Tân Phú, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT785, Tân Phú, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0366 484 686
Trang web
Vị trí chính xác 11.485.190.999.999.900, 1.061.688.133


Địa chỉ Ốc Đêm Tân Phú ở đâu?

ĐT785, Tân Phú, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ốc Đêm Tân Phú như thế nào?

Thứ Sáu:[14:30-22:30], Thứ Bảy:[14:30-22:30], Chủ Nhật:[14:30-22:30], Thứ Hai:[14:30-22:30], Thứ Ba:[14:30-22:30], Thứ Tư:[14:30-22:30], Thứ Năm:[14:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Minh Châu, Ninh Sơn