ỐC ĐÊM, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 185 Lê Duẩn, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 724 39 73
Trang web
Vị trí chính xác 115.514.695, 1.061.750.287


Địa chỉ ỐC ĐÊM ở đâu?

185 Lê Duẩn, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của ỐC ĐÊM như thế nào?

Thứ Bảy:[14:00-23:30], Chủ Nhật:[14:00-23:30], Thứ Hai:[14:00-23:30], Thứ Ba:[14:00-23:30], Thứ Tư:[14:00-23:30], Thứ Năm:[14:00-23:30], Thứ Sáu:[14:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Hoàng Tuấn, Khu phố 4