Ốc 13 Bến Ngự – P. Lam Sơn

Địa chỉ: 13 Bến Ngự, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 440000, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 19.813.793.999.999.900,10.578.295.899.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ốc 13 Bến Ngự ở đâu?

Trả lời: 13 Bến Ngự, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 440000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ốc 13 Bến Ngự là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Ốc 13 Bến Ngự mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hỏi: Website của Ốc 13 Bến Ngự là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Chợ Hải Sản - Trung Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.