Nước Mía Miền Tây – ĂN VẶT NGON – MÍA, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Phạm Tung, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 435 34 31
Trang web
Vị trí chính xác 113.153.784, 1.061.033.873


Địa chỉ Nước Mía Miền Tây - ĂN VẶT NGON - MÍA ở đâu?

34 Phạm Tung, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nước Mía Miền Tây - ĂN VẶT NGON - MÍA như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cháo Lô 7, Khu phố 3