Novaworld Phan Thiết – Tiến Thành

Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 090 670 91 23

Trang web: aquacityvn.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.711.972.099.999.900,1.079.991.077 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Novaworld Phan Thiết ở đâu?

Trả lời: Lạc Long Quân, Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Novaworld Phan Thiết là bao nhiêu?

Trả lời: 090 670 91 23

Hỏi: Novaworld Phan Thiết mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Novaworld Phan Thiết là gì?

Trả lời: aquacityvn.vn

Xem thêm:  Mandarin Residences Biên Hòa - Tân Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.