Nông trại Tree, Binh Nhâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WM7R+GMX, Binh Nhâm, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 304 43 84
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.138.579, 10.669.174.609.999.900


Địa chỉ Nông trại Tree ở đâu?

WM7R+GMX, Binh Nhâm, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nông trại Tree như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:30], Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-18:30], Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30], Thứ Sáu:[07:30-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu du lịch Một thoáng Việt Nam, ấp Phú Bình