Nông trại Hồ Vàng – Ninh Sơn

Địa chỉ: Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 094 434 34 99

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 116.865.016,1.088.690.403 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nông trại Hồ Vàng ở đâu?

Trả lời: Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nông trại Hồ Vàng là bao nhiêu?

Trả lời: 094 434 34 99

Hỏi: Nông trại Hồ Vàng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nông trại Hồ Vàng là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  VƯỜN NHO DÂU TÂY PHƯƠNG THÙY BẠC LIÊU - Hưng Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.