Ninh Thuan Retreat – Phan Rang-Tháp Chàm

Địa chỉ: Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 0259 6262 626

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 11.572.223,10.902.455.649.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ninh Thuan Retreat ở đâu?

Trả lời: Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ninh Thuan Retreat là bao nhiêu?

Trả lời: 0259 6262 626

Hỏi: Ninh Thuan Retreat mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Ninh Thuan Retreat là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Du lịch Bản Đôn - Thanh Hà - Buôn Đôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.