Ninh Binh Hidden Charm Hotel & Resort – Hoa Lư

Địa chỉ: No 9, Tam Coc – Bich Dong Tourist Center, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0229 3888 555

Trang web: hiddencharmresort.com

Bản đồ chỉ đường: 20.217.192,105.942.623 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ninh Binh Hidden Charm Hotel & Resort ở đâu?

Trả lời: No 9, Tam Coc – Bich Dong Tourist Center, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ninh Binh Hidden Charm Hotel & Resort là bao nhiêu?

Trả lời: 0229 3888 555

Hỏi: Ninh Binh Hidden Charm Hotel & Resort mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Ninh Binh Hidden Charm Hotel & Resort là gì?

Trả lời: hiddencharmresort.com

Xem thêm:  Khách sạn The Reed Ninh Bình - Đông Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.