Nhất Tín Logistics, Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 736653, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636688
Trang web ntlogistics.vn
Vị trí chính xác 10.799.036.599.999.900, 10.665.457.669.999.900


Địa chỉ Nhất Tín Logistics ở đâu?

18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 736653, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhất Tín Logistics như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-06:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-06:00], Thứ Ba:[07:30-06:00], Thứ Tư:[07:30-06:00], Thứ Năm:[07:30-06:00], Thứ Sáu:[07:30-06:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Kerry TTC, Phường 3