nhạc cụ Minh Huy (mua bán đàn organ mới cũ,thu mua sửa chữa,bán organ s770 s950 s970 s750..cũ), Đông Hưng Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 481 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0783 499 814
Trang web
Vị trí chính xác 10.840.598.199.999.900, 10.662.947.869.999.900


Hình ảnh tham khảo