Nhà xe Thiện Trí, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 357 09 79
Trang web xethientri.com
Vị trí chính xác 107.762.503, 1.066.718.951


Địa chỉ Nhà xe Thiện Trí ở đâu?

43 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà xe Thiện Trí như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Vận Tải Hương Lan - Vận Chuyển Hàng Hóa Bắc Nam, Trung Chánh