nhà xe 5 Tài, Ninh An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1199 Cách Mạng Tháng 8, Ninh An, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 090 163 83 88
Trang web
Vị trí chính xác 113.123.525, 1.061.550.505


Địa chỉ nhà xe 5 Tài ở đâu?

1199 Cách Mạng Tháng 8, Ninh An, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của nhà xe 5 Tài như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VIỆC LÀM BAO ĂN Ở, Phường 12