Nhà Vườn Việt, Bình Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 184 Hà Duy Phiên, Bình Mỹ, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 218 07 75
Trang web
Vị trí chính xác 109.425.846, 1.066.463.234


Địa chỉ Nhà Vườn Việt ở đâu?

184 Hà Duy Phiên, Bình Mỹ, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Vườn Việt như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[10:00-05:00], Thứ Ba:[10:00-17:00], Thứ Tư:[10:00-17:00], Thứ Năm:[10:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Man Homes Land - Sàn giao dịch Bất Động Sản Cam Lâm - Đất nền Cam Lâm - Cam Hải Tây