Nhà & Vườn – Phường 6

Địa chỉ: Nguyễn Ngọc Ba, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 090 667 63 65

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 103.524.164,1.063.382.161 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà & Vườn ở đâu?

Trả lời: Nguyễn Ngọc Ba, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà & Vườn là bao nhiêu?

Trả lời: 090 667 63 65

Hỏi: Nhà & Vườn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hỏi: Website của Nhà & Vườn là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Cao su 3 Thương, Tân Hội