Nhà vườn Hải Hạnh – Thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Số điện thoại: 094 296 29 61

Trang web: dalatflower.vn

Bản đồ chỉ đường: 119.518.325,10.839.754.579.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà vườn Hải Hạnh ở đâu?

Trả lời: Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà vườn Hải Hạnh là bao nhiêu?

Trả lời: 094 296 29 61

Hỏi: Nhà vườn Hải Hạnh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Nhà vườn Hải Hạnh là gì?

Trả lời: dalatflower.vn

Xem thêm:  Quýt Hồng Hai Kiệt - Long Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.