Nhà VHTT Tây Ninh, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24 Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3823 466
Trang web
Vị trí chính xác 113.076.037, 1.061.070.324


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng tiệc cưới Grand Palace, Phường 4