Nhà Văn hóa Thể thao Tân Thới Hiệp, Tân Thới Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 99/7 Tân Thới Hiệp 22, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3597 0211
Trang web
Vị trí chính xác 108.649.466, 106.641.061


Địa chỉ Nhà Văn hóa Thể thao Tân Thới Hiệp ở đâu?

99/7 Tân Thới Hiệp 22, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Văn hóa Thể thao Tân Thới Hiệp như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH With One Golf Việt Nam, Phường 22