Nhà trọ Trung Trực – Khóm 4

Địa chỉ: 70 Đường D5, Khóm 4, Trà Vinh, 02943, Việt Nam

Số điện thoại: 093 293 32 59

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 99.305.637,1.063.485.055 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà trọ Trung Trực ở đâu?

Trả lời: 70 Đường D5, Khóm 4, Trà Vinh, 02943, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà trọ Trung Trực là bao nhiêu?

Trả lời: 093 293 32 59

Hỏi: Nhà trọ Trung Trực mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà trọ Trung Trực là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Trọ Xuân Đào - TT. Dương Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.