Nhà trọ Trân Trân – P. An Hoà

Địa chỉ: 2e Ngô Văn Sở, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.962.589.999.999.990,1.051.086.175 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà trọ Trân Trân ở đâu?

Trả lời: 2e Ngô Văn Sở, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà trọ Trân Trân là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Nhà trọ Trân Trân mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà trọ Trân Trân là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Phòng trọ Thảo Trân - khu phố 3