NHÀ TRỌ SA KÊ, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 59 KP3 Nguyễn Thái Học, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3825 082
Trang web
Vị trí chính xác 11.306.364, 1.061.029.772


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  An Lam Retreats Saigon River, Bình Dương