Nhà Trọ Phúc (Rộng, Thoáng Mát, Wifi, Truyền Hình Cáp…), Tân Đông Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 260 ĐT743B, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 735 74 57
Trang web
Vị trí chính xác 10.911.250.899.999.900, 1.067.828.641


Địa chỉ Nhà Trọ Phúc (Rộng, Thoáng Mát, Wifi, Truyền Hình Cáp...) ở đâu?

260 ĐT743B, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Trọ Phúc (Rộng, Thoáng Mát, Wifi, Truyền Hình Cáp...) như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Xăng Dầu Hương Tiến - Yên Dũng