Nhà trọ Nguyên Phương – Khóm 4

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Trà Vinh, Việt Nam

Số điện thoại: 0352 779 919

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.921.332.999.999.990,10.635.127.399.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà trọ Nguyên Phương ở đâu?

Trả lời: Đường Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Trà Vinh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà trọ Nguyên Phương là bao nhiêu?

Trả lời: 0352 779 919

Hỏi: Nhà trọ Nguyên Phương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà trọ Nguyên Phương là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Trọ Kiều Hạnh 2 - Ninh Kiều