Nhà Trọ Mỹ Xuyên 3 – Phường Nhà Mát

Địa chỉ: 377A/7 khóm Bờ Tây, Phường Nhà Mát, Bạc Liêu, Việt Nam

Số điện thoại: 091 382 97 73

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 92.078.814,105.736.533 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Trọ Mỹ Xuyên 3 ở đâu?

Trả lời: 377A/7 khóm Bờ Tây, Phường Nhà Mát, Bạc Liêu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Trọ Mỹ Xuyên 3 là bao nhiêu?

Trả lời: 091 382 97 73

Hỏi: Nhà Trọ Mỹ Xuyên 3 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà Trọ Mỹ Xuyên 3 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Trọ Bình - Thủy - Phường 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.