NHÀ TRỌ LÊ GIA – Rạch Sỏi

Địa chỉ: 129 Đinh Công Tráng, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang 92000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 900 77 55

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 99.477.727,10.511.583.549.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ NHÀ TRỌ LÊ GIA ở đâu?

Trả lời: 129 Đinh Công Tráng, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang 92000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của NHÀ TRỌ LÊ GIA là bao nhiêu?

Trả lời: 098 900 77 55

Hỏi: NHÀ TRỌ LÊ GIA mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của NHÀ TRỌ LÊ GIA là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhatrohot - Khối yên giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.