Nhà trọ – Ký túc xá Đại Phong – Đồng Hới

Địa chỉ: Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 097 199 08 89

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 174.800.656,1.066.058.431 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà trọ – Ký túc xá Đại Phong ở đâu?

Trả lời: Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà trọ – Ký túc xá Đại Phong là bao nhiêu?

Trả lời: 097 199 08 89

Hỏi: Nhà trọ – Ký túc xá Đại Phong mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà trọ – Ký túc xá Đại Phong là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Trọ Thanh Bình Thành Công, Binh Hoà