Nhà Trọ Kiều Hạnh 5 (gần Cầu Sang Trắng 1, gần KCN Trà Nóc) – Ô Môn

Địa chỉ: Từ Cần Thơ qua Cầu Sơn Trắng 1 khoảng 100m bên trái KV Bình Hưng P, Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 090 936 37 99

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.100.708,1.057.007.862 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Trọ Kiều Hạnh 5 (gần Cầu Sang Trắng 1, gần KCN Trà Nóc) ở đâu?

Trả lời: Từ Cần Thơ qua Cầu Sơn Trắng 1 khoảng 100m bên trái KV Bình Hưng P, Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Trọ Kiều Hạnh 5 (gần Cầu Sang Trắng 1, gần KCN Trà Nóc) là bao nhiêu?

Trả lời: 090 936 37 99

Hỏi: Nhà Trọ Kiều Hạnh 5 (gần Cầu Sang Trắng 1, gần KCN Trà Nóc) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà Trọ Kiều Hạnh 5 (gần Cầu Sang Trắng 1, gần KCN Trà Nóc) là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Trọ Hai Diêu - Phú Hữu A